İçindekiler [8. Sayı]Anma: Uluğ Nutku
Bora Erdağı


Kuram


İki Vahşet Arasındaki Yarılma: 
Savaş Pornografisine Karşı Direnişin Estetiği
Erdem Nezan

Pynchon ve Calvino’da Entropi Fikrinin İzleri
Yasin Karaman

Yola Çıkış ve Yola Varış: Kürt Hareketi (PKK)
Erdem Ayçiçek

Savaş Sonrası İtalyan Entelektüel Kültürü: 
Marksizmden Kültürel Çalışmalara
Renate Halub


Polemik


Türkiye’de Polis Devleti: Bir Kavram Tahlili
Ayşegül Kars Kaynar

Havaya Kalkan Taş: Arada Olmak, Tereddüt ve İhlal
Murat Özbek

Gelenek ve Modern Arasında Marx ve Arendt’i “Anlamak” 
ya da Eleştirinin Eleştirisinin Eleştirisi: Ebubekir Aykut’a Yanıt
Gülden Özcan


Söyleşi


Nazan Üstündağ ile Rojava Devrimi, Kobanê Direnişi 
ve Türkiye'deki Gelişmeler Üzerine
Nurçin İleri ve Şafak Altan


Bir Film Üç Yorum: Nar Filmi


Dürtme İçimdeki Narsisti...
Özge Yüksel

Nar Filmi Üzerine: Sevginin Rengi, Vicdanın Sesi
Sevgi Doğan

Nar Filminde Bir Mağduriyet Nedeni Olarak İhmal, 
Bir Görünürlük Biçimi Olarak İhlal
Evrim Nacar ve Bihter İşler


Medya


 “Devlete Tokat Atan Kadın”: 
Ana-Akım Yazılı Basında Sebahat Tuncel İmgesinin Kuruluşu
Nagehan Tokdoğan


Kitap Eleştirisi


İçerinin Düşüncesinden Dışarının Politikasına 
Diyalektiğin Diyalektik Gelişimi
Onur Kartal


Minör Temaslar