Taner Yelkenci Devlet ve Hukuk Teorisi Sempozyumu - 22-23 Haziran, Kocaeli [Videolar Eklendi]
Sempozyum oturumlarını Youtube'den izlemek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.
22 Haziran Cumartesi
Açılış Oturumu (12:00- 12:30)
Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi ve Üniversite Temsilciliği Adına
Kampfplatz Dergisi Adına
Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği AdınaI. Oturum (13:00-15.30) Kurucu Hukuk, Anayasa
Yücel Demirer (Moderatör)
Murat Sevinç: Anayasa’nın Başlangıç İlkeleri ve İlk Üç Madde Sorunu
Ayhan Bilgen: Anayasa Yapım Süreci
Ertan Kardeş: Felsefi bir Sorun Olarak Anayasa/Anayapı
Dinçer Demirkent: Cumhuriyetin İki Kuruluş Potansiyeli


II. Oturum (15:45-18:00) Marksist Devlet ve Hukuk Teorisi
Kasım Akbaş (Moderatör)
Sungur Savran: Özgürlük, Eşitlik, Mülkiyet ve Bentham
Ferda Koç: Sınıf, Hak Mücadeleleri ve Yeniden Düşünülen Hukuk
Onur Karahanoğulları: Sosyalist Hukukun Olanaksızlığı ve Marksist Hukuk Kuramının Olabilirliği: Evgeny Pasukanis
Kansu Yıldırım: Devleti Yeniden Düşünmek: Makine Olarak Devlet

23 Haziran Pazar
III. Oturum (13:00-15:15) Devlet Teorileri
Kurtul Gülenç (Moderatör)
İsmail Beşikçi: Devlet ve Kürtler
Abdurrahman Aydın: Devletin Çehreleri, Tebaanın Sureti
Şebnem Oğuz: Poulantzas'ın Devlet Kuramının Güncelliği
Simten Çoşar: (Neo)liberal Teoride Devlet: Kamusuz Siyaset

IV. Oturum (15:30-18:00) Devlet, Siyaset, Ekonomi
Savaş Ergül (Moderatör)
Ersin Vedat Elgür: Kavşakta Karşılaşanlar: Devlet, Siyaset, İktisat, Felsefe
Mustafa Kemal Coşkun: Devlet, Sınıflar ve Proleter Kamusal Alan
Hüseyin Özel: İktisat ve Devlet mi, İktisat ve İnsan mı?
Ahmet Tonak: Marx'ta Kapitalist Devlet
Ali Murat Özdemir: Cumhuriyet ve Anayasası Arasındaki Dramatik İlişki Üzerine Notlar


Kapanış Forumu Adres: KMO Taş Bina, Ömerağa Mah., M. Levent Ersoy Sok. No: 2 KOCAELİ