İçindekiler [6. Sayı]Kuram


Marksist Devlet ve Hukuk Teorisi
Evgeny Pashukanis

Keyfî Şiddet: Devlet ve Topluluklara Ait Hukuksuz Eylemler
Özgür Taburoğlu

Neoliberalizm: Foucault, Form Olarak Rekabet ve Hukukun Üstünlüğü Üzerine
Ali Rıza Taşkale

Eşitten Düşülünce Kalan Eksik: Spinoza’da Kadın
Sevil AynalıPolemik


Rejimin Adı Ne?
Ergin Yıldızoğlu

Burjuva Kamusallığının Peşinde: Türkiye’de “Sol” Liberal Eleştirellik ve Bıraktığı İzler
Göksu Uğurlu

Yerel Seçimler’in Işığında Cumhuriyet’in Krizi ve AKP’nin Pergeli
Aynel ÖmerBiyopolitika


Gramsci’de Devlet Nosyonu ve Biyoiktidarın İzdüşümleri
Kansu YıldırımSöyleşi


Sırrın Tadına Varmak: Mark Neocleous ile Söyleşi
Gülden Özcan ve Ersin Vedat Elgür

Hukuk: Egemenlerin Bahçesinde Bir Oyun(!) Mustafa Sarısülük ile Söyleşi
Kansu Yıldırım ve Önder KulakBir Film Üç Yorum: Yozgat Blues


Yokluk ve Varedebilme Halleri Olarak Yeni Taşra
Emre Özcan

Peruk Düştüğünde Görülenler: Yozgat Blues Filminde Fantazi Beden-Kimlik
Gamze Hakverdi

Bakış-Merkezli Türkiye Sineması’nın Bir Örneği Olarak Yozgat Blues
Fırat KonuşluMedya


Ayaklanmalar ve Sosyal Medya
Diyar SaraçoğluKitap Eleştirisi


Lenin’in Elinden Tutmak
Önder KulakMinör TemaslarBarış Yıldırım, Cenk Ertan, Sevgi Doğan, Ersin Vedat Elgür, 
Kansu Yıldırım, Onur Kartal, Savaş Ergül, Can Kaya