TANER YELKENCİ HUKUK VE DEVLET TEORİSİ SEMPOZYUMU III [21-23 Mayıs 2015]

Uluslararası Taner Yelkenci Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu'nun bu yıl üçüncüsü düzenlenecektir. 

Sempozyumda devlet teorisi ve hukuk teorisi olmak üzere iki ayrı temada altı panel yapılacak ve üçüncü günün sonunda bir forum gerçekleştirilecektir. 

Sempozyuma katılım ücretsizdir ve yabancı dilden simültane çeviri yapılacaktır. 


Taner Yelkenci III. Uluslararası
Hukuk ve Devlet Teorisi Sempozyumu Programı
(21-23 Mayıs 2015, İzmit)21 Mayıs Perşembe

10.30-12.30 Atölyeler İlk Seans

12.30-14.00 Öğle Arası

14.00-15.50 Atöyeler İkinci Seans

15.50-16.10 Çay-Kahve Arası

16.10-18.00 Atölyeler Üçüncü Seans
Devlet Teorisi Atölyesi:
Neo-liberal çağda devletin “özelleş(tiril)miş” ideolojik aygıtları nasıl çalışır ve ne yapar?
Moderatör: Ebubekir Aykut (Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler)
Ayşegül Kars Kaynar (Lefke Avrupa Üniversitesi)
Neoliberal dönemde olağanüstü hal ve istisna: Bir Neocleous tartışması
Çağlar Dölek (ODTÜ, SBKY)
Neoliberalizm ve polis sorunsalı: Türkiye üzerine bir tartışma çerçevesi
Çağrı Çarıkçı (İstanbul Üniversitesi, İF, Maliye)
Özelleştirmelerden kamulaştırmalara devlet mülkiyetinin değişen anlamı
Demet Şahande Dinler (Bilgi Üniversitesi)
Devleti nasıl çalışmalı? Türkiye'deki geri dönüşüm sektöründen ampirik ve yöntemsel ipuçları
Ersin Vedat Elgür (Dicle Üniversitesi, FEF, Felsefe)
“Polis”: “iç” Savaşın ideolojik ve zor aygıtı
İsmail Doğa Karatepe (Kassel Üniversitesi, ICDD)
Türkiye'de İslamcılar, devlet ve burjuvazi: TOKi'nin kültürel ekonomi politiği
Yücel Demirer (Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Siyaset)
Neoliberal çağda dinin siyasal işlevi

Hukuk Teorisi Atölyesi:
Marksist hukuk olanaklı mıdır?
Moderatör: Bora Erdağı (kampfplatz)
Barkın Asal (İstanbul Üniversitesi, HF)
Mülkiyet-devlet-hukuk arasındaki paralellikler
Gökçe Çataloluk (Bilgi Üniversitesi, HF)
Hukuk çalışmaya devam etmeli miyiz? Sistemik bir analiz
Kasım Akbaş (Anadolu Üniversitesi, HF, Kamu Hukuku)
Hukuki Dönüşüm Aynasında Toplumsal Analiz
Mehmet Cemil Ozansü (İstanbul Üniversitesi, HF., Ceza Hukuku)
Ceza hukukunun sönümlenmesi üzerine düşünceler
Mustafa Bayram Mısır (Ankara Üniversitesi, İF, Praksis Dergisi)
Marksist hukukun kaynağı: Devletin kamu hizmeti ve hak dolayımı ile eleştirisi
Onur Karahanoğulları (Ankara Üniversitesi, SBF, Mülkiye)
Diyalektik hukuk bilimi
Yasemin Özdek (Kocaeli Üniversitesi, HF, Genel Kamu Hukuk)
Hukuku toplumsallaştırmak gerekir22 Mayıs Cuma

10.00-10.40 Açılış

10.40-11.00 Çay-Kahve Arası

11.00-13.00 I. Oturum: Devlet Teorisi Paneli
Moderatör: Hülya Kendir (Kocaeli Üniversitesi., İİBF, Siyaset Bilimi)
Ayşe Evren Hoşgör (Bilgi Üniversitesi, İF, İşletme)
Rejim tartışmalarına sermaye açısından bakış
Metin Özuğurlu (Ankara Üniversitesi, SBF, Mülkiye)
Sınıflar mücadelesinin politik toplumdaki tezahürü: Halk egemenliği
Şebnem Oğuz (Başkent Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi)
Poulantzas'ın devlet kuramının süregiden güncelliği: Türkiye'de siyasal rejim tartışmaları

13.00-14.30 Öğle Arası

14.30-16.30 II. Oturum: Hukuk Teorisi Paneli
Moderatör: Nurçin ileri (kampfplatz)
Costas Douzinas (Birbeck Enstitüsü, Hukuk)
Marksizm, Hukuk ve insan Hakları
Simon Behrman (East Anglia Üniversitesi, Hukuk)
Pashukanis'in çalışması devlet teorisi için bir temel sağlayabilir mi?
Tarik Kochi (Sussex Üniversitesi, Hukuk)
Liberal uluslararası hukukun rüyaları ve karabasanları

16.30-16.45 Çay-Kahve Arası

16.45-18.45 III. Oturum: Türkiye'de Hukukun ve Devletin Gündemi
Moderatör: Mehmet Çakır (Kocaeli Barosu)
Ş. Can Atalay (Sosyal Haklar Derneği)
Kuralsızlığın kuralları: Neoliberal devlet ve neoliberal yurttaşlığa karşı yeni bir yurttaşlık bilinci için...
Murat Özveri (Çalışma ve Toplum Dergisi)
Devletin sınıfsal karakterini dışa vuran hukuk alanı: Çalışma mevzuatı
Orhan Gazi Ertekin (Demokrat Yargı Derneği)
Pax Cumhuriyetin çöküşü: Hukuk-politika ilişkileri bağlamında sınırlar ve kurucu meseleler23 Mayıs Cumartesi

10.00-12.00 IV. Oturum: Dünyada Hukukun ve Devletin Gündemi Paneli
Moderatör: Savaş Yürük (Kocaeli Barosu)
Kansu Yıldırım (kampfplatz)
Devlet ve Diktatörlük: Devlet Biçiminin Dönüşümünde Hukukun Araçsallaştırılması mı? Askıya Alınması mı?
Selçuk Kozağaçlı (Çağdaş Hukukçular Demeği)
Devrimci şiddet, Devrimci Özne, Adalet
Ahmet Haluk Atay (Anadolu Üniversitesi, HF, Kamu Hukuku)
Doğal hukuk: Kavram, kapsam, konum

12.00-13.30 Öğle Arası

13.30-15.30 V. Oturum: Şimdi ve Burada Ne Oluyor?
Moderatör: Fehmi Ünsalan (Kocaeli Kültür Kolektifi Demeği)
Alberto Toscano (Goldsmith, Sosyoloji)
Dönüşüm heyulası
Adam Hanieh (SOAS, Kalkınma Çalışmaları)
Ortadoğu'da neoliberalizm, sınıf ve devlet
Darrow Schecter (Sussex Üniversitesi, Felsefe)
Modem toplumda hukuki, siyasi ve ekonomik sistemlerin tanımı üzerine: Özgürlükçü sol beklentiler

15.3o.15.45 Çay-Kahve Arası

15.45-17.45 VI. Oturum: Ne Yapmalı? Arayışlar, Ütopyalar, Alternatifler
Moderatör: Ertıınç Aras Ergüneş (Kocaeli Kültür Kolektifi Derneği)
Murat Bay (sendika.org)
Rojava'dan Kobane'ye bir gazetecinin tanıklığı
Ferda Koç (sendika.org)
Haziran Direnişi ile yeniden alternatifleri sorgulamak
Nazan Üstündağ (Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji)
Rojava'da devletsizlik ve hukuksuzluk

17.45-18.00 Çay-Kahve Arası

18.00-19.00 Kapanış-Forum
Moderatör: Önder Kulak
Utku Özmakas
Bu yılki sempozyum ışığında geçmiş ve gelecek sempozyumların formunun değerlendirilmesi ve önerilerin sunulması
Savaş Ergül

Dünya ve Türkiye deneyimleri bağlamında hukuk ve devlet teorisi sempozyumunun içeriğinin değerlendirilmesi