İçindekiler [8. Sayı]Anma: Uluğ Nutku
Bora Erdağı


Kuram


İki Vahşet Arasındaki Yarılma: 
Savaş Pornografisine Karşı Direnişin Estetiği
Erdem Nezan

Pynchon ve Calvino’da Entropi Fikrinin İzleri
Yasin Karaman

Yola Çıkış ve Yola Varış: Kürt Hareketi (PKK)
Erdem Ayçiçek

Savaş Sonrası İtalyan Entelektüel Kültürü: 
Marksizmden Kültürel Çalışmalara
Renate Halub


Polemik


Türkiye’de Polis Devleti: Bir Kavram Tahlili
Ayşegül Kars Kaynar

Havaya Kalkan Taş: Arada Olmak, Tereddüt ve İhlal
Murat Özbek

Gelenek ve Modern Arasında Marx ve Arendt’i “Anlamak” 
ya da Eleştirinin Eleştirisinin Eleştirisi: Ebubekir Aykut’a Yanıt
Gülden Özcan


Söyleşi


Nazan Üstündağ ile Rojava Devrimi, Kobanê Direnişi 
ve Türkiye'deki Gelişmeler Üzerine
Nurçin İleri ve Şafak Altan


Bir Film Üç Yorum: Nar Filmi


Dürtme İçimdeki Narsisti...
Özge Yüksel

Nar Filmi Üzerine: Sevginin Rengi, Vicdanın Sesi
Sevgi Doğan

Nar Filminde Bir Mağduriyet Nedeni Olarak İhmal, 
Bir Görünürlük Biçimi Olarak İhlal
Evrim Nacar ve Bihter İşler


Medya


 “Devlete Tokat Atan Kadın”: 
Ana-Akım Yazılı Basında Sebahat Tuncel İmgesinin Kuruluşu
Nagehan Tokdoğan


Kitap Eleştirisi


İçerinin Düşüncesinden Dışarının Politikasına 
Diyalektiğin Diyalektik Gelişimi
Onur Kartal


Minör Temaslar


Gülsüm Depeli, Savaş Ergül, Gözde Orhon, Kansu Yıldırım, 
Emek Çaylı Rahte, Sevgi Doğan, Çağla Karabağ