Cogito Ergo Suç (!)

Adorno “Bilginin iktidarla ilişkisi sadece uşaklıkla ilgili değildir” der. Ama bugün Türkiye’de iktidara hizmet etmeyen yahut muktedirlerin belirlediği sınırların dışına çıkan her türlü bilgi hedef tahtasındadır. Bu nedenle riskli bölgeler olarak görülen sosyal bilimler bölümlerinde özgür düşüncenin filizlenmesini önlemek ve bilimsel özerkliği bastırmak için akademik unvanları bulunan emir erleri yerleştirilmiştir.

Devletin her kurumunda olduğu gibi Akdeniz Üniversitesi’nde de bulunan emir erlerinden bazıları yayın kurulu üyemiz Araştırma Görevlisi Sercan Çalcı’ya uzun bir süredir akademik mobbing ve baskı uygulamaktadır. Sercan arkadaşımız akademik yaşamında bilimsel kriterleri yerine getirmesine karşın doktora yeterlilik sınavında politik ve ideolojik gerekçelerle üst üste iki kez bırakılmış; diğer araştırma görevlilerinin görev süresi 1 yıl uzatılırken Sercan arkadaşımızın görev süresi “bölüme adapte olamadığı” gerekçesiyle 6 ay uzatılmış ve eşitlik ilkesi çiğnenmiştir.

Sercan arkadaşımızın yaşadığı adaletsizliğin ve keyfiyetin ulaştığı boyuta isyan eden, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden Doç. Dr. Çetin Balanuye, Akademik Kurul’da Descartes’a ait “Kartezyen Metodu” bilmediği gerekçesiyle akademik yeterliliği kabul edilmeyen Sercan arkadaşımızı “Belki de çoğumuzdan daha iyi biliyordur” diyerek savunmuştur. Ne var ki, bilimsellikten uzak, partizanca “ya bendensin ya ondan” tutumuyla yaklaşan iki profesör bu sözü “hakaret” kabul ederek Çetin Balanuye hakkında işlem başlatmış ve “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verilmesine neden olmuştur.
Dün, bugün ve yarın, akademik yaşantımızda sistematik hale gelen baskı, ayrımcılık, bezdirme ve sansürün ulaştığı bu raddeyi kabul etmiyoruz.

Çetin Balanuye’nin belirttiği gibi “antidemokratik baskı ortamına itiraz eden”, ifade özgürlüğü hakkını kullanan akademisyenlerin ve öğrencilerin cezalandırılmasına itiraz ediyoruz.

“Akademik nesnellik, bilim, felsefe ve özgürlük mücadelesinde” korkusuzca bilginin ve bilimin izinde olan herkesi dayanışmaya çağırıyoruz.


Çünkü anlatılan hepimizin hikâyesidir…Kampfplatz Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri