İçindekiler [11. Sayı]











Kuram

Emekten Eyleme: Proleter Kamusal Alanını 
Tekel Direnişi Tecrübesiyle Anlamak
Gülden Özcan

Erratum Yahut Bir Mıntıka Temizliği: 
Tabip (Sınıf) ve Tababet (Klinikopatoloji)
Özen B. Demir



Polemik

Bürokrasi ve Liyakat Tartışmaları Üzerine Bir Yorum
Recep Aydın ve Levent Demirelli

Gilles Deleuze ve Félix Guattari’nin Bin Yayla’sı Üzerine
Antonio Negri



Biyopolitika

Biyopolitika Siyasal Kavramını Değiştirdi mi? 
Biyopolitika Hakkında Bazı İlave Görüşler
Agnes Heller




Söyleşi

“Yeni Bir Materyalist Felsefeye İhtiyacımız Var” 
Manuel De Landa ile Söyleşi
Umut Yener Kara ve Kemal Özdil



Bir Film Üç Yorum: Abluka

Abluka’nın İçi-Dışı: Bir Mekân
Mehmet Figan

Abluka’nın Sınırı: Bir İktidar Distopyası
Barış Aydın

Abluka: Ölümü Olumlayan Yaşam
Murat Özbek



Medya

Spartacus’ün Külleri, Rüzgârların Koşusu
Emek Ünlü



Kitap Eleştirisi

“Bilmek Yaratmaktır”: 
Otopoiesis ya da Epistemolojiye Biyolojiyle Bakmak
Kemal Özdil



Minör Temaslar


Uğur Ceylan, Barışcan Demir, Handan Kaygısız, Murat Özbek