İçindekiler [12. Sayı]Dosya: Ernst Bloch(lar)
Ütopyanın Şimdisi, Umudun Geleceği

Marksizm ve Somut Öngörücü Tasavvur
Ernst Bloch

Bloch’un “Henüz-Olmayan” Ontolojisi
Slavoj Žižek

Ernst Bloch ve İmkân Kategorisinin Tabakaları:
Şeylere Yapışıp Kalmak ya da Üzerinden Uçup Gitmek!
Ersin Vedat Elgür
[Özet/Abstract]

Felsefenin Umudu, Umudun Politikası:
Kant ve Bloch
Aydın Gelmez
[Özet/Abstract]

Ernst Bloch ve Kurtuluş Teolojisi
Serhat Tutkal
[Özet/Abstract]

Oltayı Balığa Vermek:
Aristotelesçi Olanak Kavrayışına Bloch’un Müdahalesi
Barışcan Demir
[Özet/Abstract]

Ütopya Üzerine Eleştiriler ve Savunular Bağlamında Blochcu Umut:
İmkân’ın Ele Geçirilişi, Mümkün Olanın Reelliği ve Novum
Ali Karakaya
[Özet/Abstract]Diyalog

Umut, Ütopya, Teoloji, Madde/İmkân…
Ernst Bloch Üzerine Cedelleşme
Tanıl Bora - Ersin Vedat ElgürBiyopolitika

Büyük Verinin Biyopolitikası Üzerine Notlar
Umut Yener Kara
[Özet/Abstract]Söyleşi
Bir Yönetmen Üç Yorum
Ken Loach Sineması

Ken Loach Sinemasında “İşçi Sınıfının Oluşumu”
Kemal Özdil
[Özet/Abstract]

Akıntıya Karşı Bir Yürek: Ben, Daniel Blake
Sercan Çalcı
[Özet/Abstract]

Ken Loach Sineması: İkilikler, Bölünme ve Umuda Dair
Onur Kartal
[Özet/Abstract]Kitap Eleştirisi

Varoluşsal Bir Kimera: Colin Wilson’ın Yabancı’sı
Gülşah GöçmenGalat-ı Meşhur

Kerim Gülerce, Uğur Ceylan, Seyhan Alnıaçık,
Metin Usta, Müfit GüneşYazarlara Notlar

İngilizce Özetler