İçindekiler [13. Sayı]
Dosya: Frantz Fanon 
Maskeler, Lanetler, Konumlar

Frantz Fanon’un İmkânsız Yaşamı
Albert Memmi

Nekropolitik, Şiddetin Yasaya İadesi velâkin İnsan Hakları: 
Fanoncu Bir “Başkaldırı Hukukbilimi” Mümkün mü?
Ozan Değer

Frantz Fanon ve Sömürgeleştirilen Bedenlerin Fenomenolojisi
Onur Kartal

Metamorfik Düşünce: Frantz Fanon’un Eseri
Achille MbembeDiyalog

Frantz Fanon: “İleri Gitmek”
Barış Ünlü-Onur KartalBiyopolitika

“Kamusal Rahimler”in Şekillendirilmesi Politikalarına 
Tarihsel Bir Bakış: Süpürgeler ve Korseler
Erdoğan AltunSöyleşi

“Bir Direniş Duvarı Oluşturmak”
Todd May ve Sercan ÇalcıBir Yönetmen Üç Yorum: 
Ömer Kavur Sineması

Topluma Sürgün Edilmek
Evin Sevgi Baran

Andrew Sarris’in Auteur Kuramı Çerçevesinde 
Ömer Kavur Sineması
Bihter İşler

Ömer Kavur’un İlk Dönem Filmlerinde 
Toplumsal Gerçekçilik
Fatih Serdar ÖzgültekinKitap Eleştirisi

Kapitalizme Geçiş Tartışmalarına Bir Katkı: 
Hindistan ve Revizyonist Tarihyazımı
Kemal ÖzdilGalat-ı Meşhur

Umut Yener Kara, Turgay Sivrikaya, 
Uğur Ceylan, Barışcan Demir