İçindekiler [13. Sayı]
Dosya: Frantz Fanon 
Maskeler, Lanetler, Konumlar

Frantz Fanon’un İmkânsız Yaşamı
Albert Memmi

Nekropolitik, Şiddetin Yasaya İadesi velâkin İnsan Hakları: 
Fanoncu Bir “Başkaldırı Hukukbilimi” Mümkün mü?
Ozan Değer
[Özet/Abstract]

Frantz Fanon ve Sömürgeleştirilen Bedenlerin Fenomenolojisi
Onur Kartal
[Özet/Abstract]

Metamorfik Düşünce: Frantz Fanon’un Eseri
Achille MbembeDiyalog

Frantz Fanon: “İleri Gitmek”
Barış Ünlü-Onur KartalBiyopolitika

“Kamusal Rahimler”in Şekillendirilmesi Politikalarına 
Tarihsel Bir Bakış: Süpürgeler ve Korseler
Erdoğan Altun
[Özet/Abstract]Söyleşi

Bir Yönetmen Üç Yorum: 
Ömer Kavur Sineması

Topluma Sürgün Edilmek
Evin Sevgi Baran
[Özet/Abstract]

Andrew Sarris’in Auteur Kuramı Çerçevesinde 
Ömer Kavur Sineması
Bihter İşler
[Özet/Abstract]

Ömer Kavur’un İlk Dönem Filmlerinde 
Toplumsal Gerçekçilik
Fatih Serdar Özgültekin
[Özet/Abstract]Kitap Eleştirisi

Kapitalizme Geçiş Tartışmalarına Bir Katkı: 
Hindistan ve Revizyonist Tarihyazımı
Kemal ÖzdilGalat-ı Meşhur

Umut Yener Kara, Turgay Sivrikaya, 
Uğur Ceylan, Barışcan Demir