HAKKIMIZDAFelsefe ve sosyal bilimler alanını bir kavga alanına dönüştürmeyi amaçlayan kampfplatz’ın ilk sayısı 20 Eylül 2012'de çıktı. 

kampfplatz

İmtiyaz Sahibi


Yazı İşleri Sorumlusu
Kemal Özdil

Dergi Sekretaryası
Kemal Özdil, Yüksel Tarım

Editörler
Onur Kartal, Umut Yener Kara

İngilizce Dil Editörü
Gülşah Göçmen

Yayın Kurulu
Aydın Gelmez, Barışcan Demir, Burcu Şenel, Can Kaya, Emre Özcan, Erdoğan Altun, Ersin Vedat Elgür, Evin Sevgi Baran, Kemal Özdil, Onur Kartal, Senem Oğuz, Sercan Çalcı, Taner Yelkenci, Umut Yener Kara, Yüksel Tarım

Danışma Kurulu
A. Kiarina Kordela, A. Nevin Yıldız, Ahmet Gürata, Aksu Bora, Aydın Ördek, Aykut Çelebi, Ayşen Uysal, Banu Bargu, Barış Ünlü, Burcu Saka, Dinçer Demirkent, Dilek Hüseyinzadegan, Doğan Barış Kılınç, Emek Çaylı Rahte, Emre Koyuncu, Emre Şan, Funda Başaran, Greg Bird, Gülseren Adaklı, Mark Neocleous, Mika Ojakangas, Nagehan Tokdoğan, Nail Dertli, Onur Hamzaoğlu, Özge Yüksel, Özkan Agtaş, Pınar Ecevitoğlu, Remzi Altunpolat, Ruhtan Yalçıner, Savaş Ergül, Serdar Tekin, Sevilay Çelenk, Stuart J. Murray, Süreyya Karacabey, Şafak Altan, Todd May, Yücel Demirer, Zeynep DirekISSN: Baskı:


Dağıtım:


Logo: 
Nadir Çakır

Kapak Tasarım ve Dizgi: 
Can Kaya

İletişim Adresi:
kampfplatzdergisi@gmail.com

Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. • kampfplatz’a gönderilen yazıların telifi yazarı tarafından kampfplatz’a bırakılmış kabul edilir ve gönderilen yazılar iade edilmez. • kampfplatz’a gönderilen yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağı editörlerin uygun gördüğü en az iki danışma kurulu üyesinin raporuna bağlıdır. • kampfplatz yılda iki sayı olarak yayımlanır.