HEDEF VE KAPSAM


kampfplatz, felsefe ve sosyal bilimler alanında farklı disiplinleri bir araya getiren ve yılda iki kez çıkan hakemli bir dergidir. kampfplatz basılı ve Türkçe yayımlanmaktadır. Ancak çevrimiçi yazılara da yer verilmektedir. İngilizce (ya da başka dillerde) yollanacak yazılar, çevrimiçi sayfada orijinal diliyle, gerekli görüldüğünde de basılı dergide Türkçe çevirisiyle yayımlanabilir.

Dergi, dünyadaki yeni akım ve düşüncelerin eleştirel bir perspektiften tanıtılması ve tartışılmasını önemseyerek, bilimsel ve eleştirel bilgi üretimini ve kamusal tartışmayı toplumsallaştırma hedefini önüne koyar. Siyaset bilimi ve siyasal teorinin kavramlarını da kullanarak güncel politik meselelere karşı eleştirel bir tutum geliştirmeye çalışan kampfplatz, kendisini bir atölye gibi örgütlemeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda kuramsal tartışma zeminlerini zenginleştirmeyi hedefleyen bir ortaklaşmanın sınırlarını olabildiğince genişletmeyi ve benzer kolektif ağlarla işbirliği içinde olmayı arzular.

kampfplatz, kuramsal içerikli yazılar ağırlıkta olmak üzere, felsefenin yanı sıra ekonomi politik, siyaset kuramı, medya, sinema, kültürel çalışmalar, sosyoloji, tarih gibi disiplinlerden yazılara açıktır.

Her sayı üç ila beş yazının yer aldığı bir dosya konusuyla çıkar. Sayı dosyaları, çoğunlukla kuramsal yazılardan oluşur. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her sayıda biyopolitika, diyalog, sinema, kitap eleştirisi başlıklı köşeler yer alır.

Diyalog köşesi, iki ya da daha fazla kişinin kuramsal bir tema etrafında karşılıklı yazışarak oluşturduğu bir metindir. Kuramsal polemiği esas alarak eleştirel düşüncenin sınırlarını zorlamayı ve genişletmeyi hedefler. Sinema bölümünde her sayıda  bir yönetmen, film ya da tema üzerine üç yazıya yer verilir. Bu yazılar, odağına tek bir bağlamı alarak, aynı temaya farklı perspektiflerden bakmayı amaçlar. Kitap Eleştirisi bölümü, yeni yayımlanmış kitapların eleştirel bir analizine odaklanabileceği gibi, tercümesi durumunda alana katkı sağlayacağı düşünülen eserlerin tanıtım hedefini de üstlenebilir.

Yazıların Yayımlanması

kampfplatz, gönderilen yazıları hakem sürecine sokmaksızın reddetme hakkına sahiptir. Bu bakımdan her yazı derginin yayım çizgisine uygunluk açısından bir ilk değerlendirmeye tabi tutulur. Ayrıca cinsiyetçi, homofobik, ırkçı, ötekileştirici ve nefret içerikli söylemler barındıran metinlere kesinlikle yer verilmemektedir.

kampfplatz yazıların değerlendirme sürecinde çifte-kör hakem sürecini yürütmektedir. Gelen yazılar önce sekretaryanın biçimsel değerlendirmesinden geçer. Ardından editörler sayının uygunluğu gözetilerek seçilen metinleri, iki danışma kurulu üyesine gönderir (editörler gerekli gördüğünde metni üçüncü bir hakeme gönderebilirler).

Gönderilen yazıların daha önce yayımlanmamış olması ya da başka bir mecrada yayımlanma için değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Yazarlar, yayımlanan metinlerin teliflerini kampfplatz dergisine bırakmış sayılırlar.


Yazışma Adresi:

NotaBene Yayınları

Rasimpaşa mah. Duatepe sok. 59/B Yeldeğirmeni-Kadıköy / İSTANBUL

Yazılarınızı kampfplatzdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.