MAKALE FORMATI


kampfplatz’da yayımlanacak yazılar için türlere göre uzunluklar için üst sınırlar şöyle belirlenmiştir: Kuram ve Biyopolitika için yaklaşık 4.000–5.500 kelime; Diyalog ve Sinema için en fazla 4.000 kelime; Kitap Eleştirisi için en fazla 3.000 kelime; Galat-ı Meşhur için 600 kelime; bunların dışındaki yazılar içinse 4.000 kelime.


Yazarlar, yazılarını 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özetleriyle birlikte göndermelidir. Yazılara ilişkin en fazla 6 anahtar kavramın da belirlemiş olması beklenmektedir. 


KAYNAK GÖSTERME

kampfplatz’da yer alacak metinler için, metin için referanslar ve kaynakçalar APA Stili 6. edisyona uygun olarak gösterilmelidir.


Kitap (Tek yazar varsa)

Metin içi referans:

Yazarın adı cümlede geçmiyorsa ve kitaba referans veriliyorsa:
(Hegel, 2018)

Yazarın adı cümlenin bir parçasıysa kitabın yayın yılı parantez içinde gösterilir:
Hegel (2018) düşünsel olanın alanına bir ilerleme gözlenebildiği için gerçek Felsefeyi Parmenides’in başlattığından söz eder.

Kaynaktan belli bir sayfa söz konusuysa, parantez içinde yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası verilir:
(Hegel, 2018, s. 234)

Kitap (İki yazar varsa)

(Peters ve Bulut, 1992)
(Peters ve Bulut, 1992, s. 45)

Kitap (İkiden fazla yazar varsa)

Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalara referans verilirken sadece metin içindeki ilk referansta tüm yazarların soyadları verilmelidir. Aynı esere dair metin içinde başa referanslar verilirken ilk yazarın soyadının yanına "vd." kısaltması eklenmelidir. İngilizce yazılan makalelerde üç, dört ya da beş yazarlı yayınlara gönderme yapılırken "vd." yerine "et al." ifadesi kullanılmalıdır.  
(Bloch vd., 2006)
(Bloch et al., 2006)

İkincil Kaynaklar

Kullandığınız kaynağın yazarı başka bir yazardan alıntı yapmışsa metin içi referans şu şekilde gösterilir:
(Aristoteles’ten aktaran Hegel, 2018, s. 235)

Kullandığınız kaynağın yazarı başka bir yazardan alıntı yapmışsa ve alıntı yapılan yazarın adı metinde geçiyorsa metin içi referans şu şekilde gösterilir:
(aktaran Hegel, 2018, s. 235)

Birden fazla kaynağa referans söz konusuysa bunlar aynı parantez içinde şu şekilde gösterilir:
(Hegel, 2018; Adorno, 2017; Elgür, 2013)KAYNAKÇA

Kitap

Tek yazarlı kitaplar:

Elgür, E. V. (2013). Felsefenin Arzusu: Politika. İstanbul: Nota Bene.

Aynı yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla çalışması varsa:

Mengüşoğlu, T. (2014a). Felsefeye Giriş. Ankara: Doğu Batı. 
Mengüşoğlu, T. (2014b). Kant ve Scheler’de İnsan Problemi. Ankara: Doğu Batı.

İki veya üç yazarlı kitaplar:

McTaggart, J. ve McTaggart, E. (1999). Studies ın The Hegelian Dialectic. Kitchener: Batoche Books.

Üç yazardan fazla ise:

Bora, T., Erdoğan, N., Üstün, İ., Bora, A. (2011). ''Boşuna mı Okuduk?'' Türkiye'de Beyaz Yakalı İşsizliği. İstanbul: İletişim.

Yazarı yoksa:

Biz De Duvar Yazısıyız: Türkiyeden Graffiti. (1989). İstanbul: Metis.

Derleme kitap:

Kartal, O. (Der.), Biyopolitika: Platon’dan Arendt’e Biyopolitika’nın Felsefi Kökenleri, İstanbul: Nota Bene.

Kitapta bölüm:

Kelekçi, Ö., Bozok, N., Akbaş, M. (2018). Ara Sıra Yaşam Umudu. A. Bora, K. Dede (Der.), Ütopyalar: politikayla arzunun kesiştiği yer (s. 157-181) içinde. İstanbul: İletişim.

Çeviri Kitap:

Santillana, G. D. (2013). Seçme Metinlerle Rönesans Filozofları. (İ. Yıldız, A. Gelmez, Çev.). Ankara: Dipnot.

E-Kitap:

Sadler, P. (2003). Strategic management. Erişim http://www.netlibrary.com/Reader/.


Dergi

Basılı dergide makale:

Özdil, K. (2013). Biyoteknolojinin Vaadi. kampfplatz, 1 (2), 171-194.

Çevrimiçi dergide makale:

Hull, C. L. (1997). The need in thinking: Materiality in Theodor W. Adorno and Judith Butler. Radical Philosophy. 84, 22-35. Erişim https://www.radicalphilosophyarchive.com

Doi numaralı yayınlar:

Jeannot, T. (2010). The enduring significance of the thought of Karl Marx. International Journal of Social Economics, 37(3), 214-238. https://doi.org/10.1108/03068291011018776


Diğer Kaynaklar

Gazete Yazısı:

Sherwood, H. (20 Haziran 2014). Global refugee figure passes 50m for first time since second world war. The Guardian.

Gazete Yazısı (Çevrimiçi):

Akça, K. (29 Eylül 2008) Yeşim Ustaoğlu filmini anlatıyor. Radikal. Erişim: 15 Ekim 2008, http://www.radikal.com.tr/kultur/yesim-ustaoglu-filmini-anlatiyor-900994/

Gazetedeki Haber (Yazar Adı Yoksa):

Exploration of the Coast (24 Kasım 1987). The Guardian.

Web Siteleri:

Factory Gloom worst since 1980. Erişim: 21 Ekim 2008, http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7681569.stm

Sanat Eserleri:

Broom, S. (2002). Daylight [Fotoğraf]. Manor Art Gallery, Manchester.
Cedar, M. (1938). Mars at Night [Heykel]. Manor Art Gallery, Manchester.

Televizyon Programı:

Esther Martínez Lobato, E. M., Pina, A., Santander, J. G., Roa, P., Sancristóval, S., Barrocal, D. ve Morales, E. (Yazar) ve Colmenar, J., Rodrigo, A., Bazzano, A., Vivas, M. A. ve Quintas, J. (Yönetmen). (2017-2018). La casa de papel [TV Dizisi]. J. Colmenar, P. G. Caja, N. Manubens, E. M. Lobato, S. Martínez ve Á. Pina (Yapımcı). USA: Netflix.

Film:

Ergun, C. (Yapımcı) ve Kavur, Ö. (Yönetmen). (1987). Anayurt Oteli [Film]. Türkiye: Odak Film, Alfa Film.